Skip to main content
  • Team Blerick-centrum

    Onder aanvoering van dit gezelschap wordt BIZ (Winkelhart) Blerick dagelijks bestuurd en aangestuurd. Met als doel een aantrekkelijk en toekomstproof centrum voor iedereen. Waar het goed winkelen, werken, wonen en toeven is! Welkom in hartje Blerick

Dagelijks bestuur

Helikopterview, financiën bewaken, toekomstgericht denken, eerste aanspreekpunt, uitvoering van BIZ-activiteiten toetsen aan de plannen. Mails verdelen, notulen maken, etc., etc. En vooral: enthousiasmeren, informeren en faciliteren van alle ondernemers in het gebied.

Twan Jonkers

Voorzitter

voorzitter @ winkelhartblerick.nl

Monique Thijssen-Joppen

Secretaris & marketing

secretariaat @ winkelhartblerick.nl

Marcel van Hoften

Penningmeester

penningmeester @ winkelhartblerick.nl

Sjoerd van Heijster

centrummanager & communicatie

welkom @ decentrummanager.nl

Facilitair

Verantwoordelijk voor het managen van facilitaire zaken en dat zijn er heel wat. Verlichting, openbare ruimte, banners, vlaggen, posters, bankjes, reclame uitingen, uitstallingen, markt, plantenbakken, geluid, muziek, etc. etc.

Maurice Janssen

Facilitair Management

facilitair @ winkelhartblerick.nl

Events

Dit team draait de hand niet om voor het managen van leuke activiteiten in hartje Blerick. Altijd in voor nieuwe ideeën. Altijd op zoek naar samenwerking met alle ondernemers. Sluit aan en doe mee! Mail events @ winkelhartblerick.nl

Kevin Herpers

Events: Horeca & vergunningen

events @ winkelhartblerick.nl

Miranda Theuws

Events: Horeca

events @ winkelhartblerick.nl

Ingrid Teluy

Events: Fashion

events @ winkelhartblerick.nl

Joyce Neeten-Gubbels

Events: Horeca

events @ winkelhartblerick.nl