fbpx

Koop lokaal in Blerick blender

Koop Lokaal in Blerick!

Samen met Venlo en Tegelen presenteren we ‘Koop lokaal, het nieuwe normaal’, een campagne om alle inwoners van gemeente Venlo en omgeving te verleiden lokaal in onze eigen stadsdelen te shoppen. Gedurende de laatste maanden van 2020 komen via social media, (lokale) radio en tv en ABRI’s, Venlose consumenten voorbij die er trots op zijn dat ze lokaal kopen. Met hun enthousiaste verhalen en beelden moeten ze hun gemeentegenoten verleiden hetzelfde te doen. Deze campagne is een collectief initiatief van Venlo Partners, BIZ Tegelen en Taskforce Blerick en wordt ondersteund door de gemeente Venlo. In decembertijd ook ruimte voor Sinterklaas en de kerstman!

De diverse uitingen verwijzen naar de website www.venlokooptlokaal.nl waar je meer te weten komt over het shopgedrag van de hoofdpersonen uit de campagne. Daar wordt ook de link gelegd naar de lokale winkelcentra van Venlo, Blerick en Tegelen. 

De belangrijkste boodschap: Koop Lokaal!

Een groot deel van de lokale retailers heeft vanwege de coronacrisis een moeilijke tijd achter de rug. Sommigen van hen verkeren nog steeds in zwaar weer. Door de handen ineen te slaan, willen de initiatiefnemers consumenten uit de regio stimuleren om zoveel mogelijk lokaal te kopen, zowel online als offline. Dit draagt direct bij aan de omzet van lokale ondernemers en indirect aan het behoud van de winkelstraten in de gemeente Venlo. Bovendien geven lokale ondernemers – in tegenstelling tot landelijke of internationale bedrijven - hun geld ook weer lokaal uit, bijvoorbeeld als sponsor van verenigingen. Zo levert lokaal uitgegeven geld ook een bijdrage aan het functioneren van de gemeenschap als geheel.

Lokaal winkelen offline en online!

Lokaal winkelen kan zowel online als offline. Met deze campagne zetten we niet alleen in op de fysieke winkel: “Veel consumenten kopen tegenwoordig ook online, maar realiseren zich onvoldoende dat dat ook heel goed lokaal kan. Ook veel Blericke winkels bieden de mogelijkheid om online te kopen. Volg hun Facebookpagina of bekijk hun webshop! Zo kun je ook online bijdragen aan de lokale economie en de fysieke winkel”, aldus Sjoerd van Heijster, centrummanager in stadsdeel Blerick. “Als het ons samen lukt om deze beweging in gang zetten, zorgen we er collectief voor dat onze lokale winkels én onze winkelstraten blijven bestaan.”

De website www.venlokooptlokaal.nl is vanaf vrijdag 18 september te bezoeken.

 

naar boven...