fbpx

Ons bestuur
De afgelopen jaren wordt er meer en meer gevraagd van de ondernemers en het bestuur in Blerick-centrum. Actualiteit, regelgeving, trends, toekomstperspectief... en natuurlijk klanten welkom heten en gastvrij bedienen: Dat laatste staat natuurlijk bij onze gepassioneerde ondernemers op de eerste plaats. Maar de andere zaken slokken ook enorm veel tijd op. Om die reden worden zaken steeds meer geprofessionaliseerd. Zo hebben we sinds enkele jaren een BIZ (Bedrijven Investerings Zone), waarin binnen een afgekaderd gebied alle winkeliers en/of vastgoedeigenaren automatisch deel van uitmaken. Alle zaken die het gebied aangaan, worden via het BIZ-bestuur en de diverse werkgroepen opgepakt. Denk daarbij aan het "schoon, heel, veilig"-principe en aan de vele extra's zoals evenementen die worden georganiseerd. 
 
U kunt zich voorstellen dat er genoeg werkzaamheden verricht moeten worden om Winkelhart Blerick kloppend te houden. De BIZ heeft daarom een ruim bestuur aangesteld. De ondernemers die zitting hebben in het bestuur zorgen voor een levendig Blerick-centrum. Daarnaast is er een centrummanagement opgericht. De centrummanager houdt zich met name bezig met de pijlers openbare ruimte en leegstand en is eerste aanspreekpunt voor vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente. Bij de pijlers Opleiding & Training en Marketing & Communicatie wordt de centrummanager ondersteund door de werkgroepen. Zij initiëren evenementen en koopzondagen en verrichten hand-en-spandiensten waar nodig. Als vertegenwoordiger voor de BIZ-deelnemers is het bestuur eerste aanspreekpunt voor de winkeliers.

Mocht u vragen hebben of juist suggesties, het staat u vrij om contact op te nemen met een van de bestuursleden.


 DAGELIJKS BESTUUR

Twan Jonkers
Voorzitter, Twan Jonkers
welkom @ winkelhartblerick.nl

 

  Marcel van Hoften

Penningmeester, Marcel van Hoften
welkom @ winkelhartblerick.nl

  Monique Thyssen Joppen

Secretaris, MMonique Thyssen-Joppen
welkom @ winkelhartblerick.nl

 

CENTRUMMANAGEMENT

Sjoerd van Heijster NO LEMON centrummanager

Centrummanager, Sjoerd van Heijster
welkom @ decentrummanager.nl

 

ALGEMEEN BESTUUR

  • Ingrid Teluy (SierenSo)
  • Kevin Herpers (Sur Meuse)
  • Miranda Theuws ('t Zuske)
  • Maurice Janssen (Oogwereld Maurice)
  • Joyce Neeten-Gubbels (Braserie ut Hert)
  • Wendy Alberts (Wibra)

 

naar boven...