fbpx

CBR verhuist naar kerkplein

Door de werkzaamheden rondom het Laurentiusplein en de visie op de toekomst van het centrum, wordt elders ook aan de weg getimmerd. Zo kan het Carleysplein op termijn ook een ander karakter krijgen. Er is met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het Kerkbestuur overeenstemming bereikt om voorlopig naar het plein bij de Antoniuskerk te verhuizen. En dat is goed nieuws!

Het CBR is voor Blerick-centrum een belangrijke speler. Niet alleen zijn er theorie-examens in ‘t Raodhoes, ook worden de praktijkexamens vanuit het Carleysplein afgenomen. Dat betekent veel drukte en extra klandizie voor de ondernemers in hartje Blerick. Met de werkzaamheden rondom het Laurentiusplein, is er de komende tijd meer overlast te verwachten. Dat is ook van invloed op de praktijkexamens van het CBR. "Voor ons is het belangrijk dat we een goede omgeving creëren voor onze kandidaten, de examinatoren en de rijschoolhouders. Het Carleysplein is daar momenteel minder geschikt voor. We gaan er vanuit dat het kerkplein een hele verbetering is en zijn blij met deze pilot", Aldus Kevin de Koning, examenmanager rijvaardigheid CBR.

In de visie van de BIZ Blerick, zou het CBR definitief naar het kerkplein kunnen verhuizen. De gemeente heeft dit idee omarmd en geeft hier in de vorm van een proefperiode uitvoering aan. Wethouder Erwin Boom is in gesprek met het CBR en het kerkbestuur gegaan, hetgeen tot een goed resultaat heeft geleid. De parkeerbehoeften van beide partijen vullen elkaar goed aan: het CBR gebruikt de parkeerplekken overdag en de kerk heeft parkeervoorzieningen nodig voor de avondmis. Voor trouw- en rouwdiensten overdag, krijgt de kerk vaste parkeerplaatsen toegewezen. “Door slim om te gaan met de beperkte ruimte, kunnen we beide partijen op deze plek volwaardig faciliteren” aldus wethouder Erwin Boom. “Daarnaast wordt de druk rondom het Laurentiusplein verminderd en past de verplaatsing in de toekomstvisie.” Centrummanager Sjoerd van Heijster is ook verheugd: “Met deze verplaatsing komt er rust op het Carleysplein, dat is voor alle partijen goed. Daarnaast kunnen we het Carleysplein een ander karakter geven. Dat is goed voor de aantrekkelijkheid van het verblijfsgebied.”

De herinrichting van het kerkplein aan de Antoniuslaan wordt in week 6 en 7 uitgevoerd. De datum van definitieve verplaatsing van het CBR is nog niet duidelijk. Dit zal nog nader worden afgestemd. Naar verwachting zal dit enkele weken duren. De openbare parkeerplaatsen met blauwe zone blijven overigens ongewijzigd en bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

werkzaamheden Antoniuskerk chainels

foto © NO LEMON

naar boven...